อุดรธานี-ลำน้ำการสู้รบ-ลำน้ำปาว-สายน้ำ | www.postoffer.info 

ประกาศอัพเดท

อุดรธานี-ลำน้ำการสู้รบ-ลำน้ำปาว-สายน้ำ

ลงประกาศเมื่อ 21 มิ.ย. 2560 อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2560 03:13:23 น. เข้าชม 276 ครั้ง

รูปภาพประกาศ

รายละเอียดประกาศ

อุดรธานี เป็นจ.ใหญ่ในภาคสุริยาออกเลี่ยงนอกเหนือและเป็นสูญสิ้นบำเพ็ญการกลุ่มจ.ภาคดวงอาทิตย์ออกเฉลียงทิศอุดรตอนบน 1 ของเมืองไทย เหม็นยางอุดรและเป็นสูญสิ้นกลางเขตลุ่มน้ำโขง เดิมตำแหน่งที่ตั้งตรงนี้เป็นบ้านเดื่อหมากแข้งซึ่งมีมานานร่วมสมัยกับเมืองเวียงจันทน์ แคว้นล้านช้าง จังหวัดอุดรธานีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพาราเอ้ของหัวเมืองฝ่ายนอกเหนือดั่งเป็นทางราชการในสมัยรัชกาลที่ 4 ปี พ.ศ. 2436 โดยพลตรี พระผู้เป็นเจ้าบรมวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวงตระหนักศิลปาคม เกิดจากการรวมกันของหัวพาราฝ่ายนอกเหนือ คือ เมืองกุมภวาปี เมืองหนองหาน ประเทศนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน และบ้านเดื่อหมากแข้ง อยู่***งจากกรุงเทพมหานคร 564 กิโลเมตร มีอาณาจักรคาดคะเน 11,730 ตาตารางกิโล (เดา 7,331,438.75 ไร่) ประเภทที่ 4 ของภาคตะวันออกเบี่ยงนอกเหนือ และยังมีอู่ความศิวิไลซ์ที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของรัฐและของโลกเหม็นยางอุดร มีสภาพภูมิบ้านเมืองที่อุดมดีพร้อม ธานีจังหวัดอุดรธานีเคยเป็นที่ตั้งของมณฑลอุดรในสมัยรัตนโกสินทร์ มีบริเวณถือบังเ***ยนกว้างไกลใหญ่หัวในรัฐ ล่าสุดอุดรธานีเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทั้งโพยมและทางถนนของภาคตะวันออกทแยงทิศเหนือ เป็นแกนกลางกลางคณะงานราชการและด้านเศรษฐกิจแห่งโดด 2ของภาคดวงตะวันออกเฉลียงนอกเหนือและเขตลุ่มน้ำโขง รวมทั้งมีศูนย์กลางประชุมและประเพณีนิยมภาคตะวันออกย้วยทิศเหนือตอนบนด้วย จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีพบว่า แถวตำแหน่งที่ตั้งที่เป็นเมืองอุดรธานีในสมัยปัจจุบัน เคยเป็นถิ่นที่อยู่ของบุคคลมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ราว 5,000-7,000 ปี จากหลักฐานการค้นพบที่บ้านเชียง อำเภอหนองหานและภาพจดสีบนผนังถ้ำที่อ.บ้านผือ เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นเป็นอย่างดีจนเป็นที่ซูฮกเหม็นยางอุดรอ่อนข้อในวงการเล่าเรียนวิชาประวัติศาสตร์และโบราณคดีระหว่างแว่นแคว้นว่า ชุมชนเล็กๆที่เป็นถิ่นที่อยู่ของมนุษย์ก่อนพงศาวดารที่จังหวัดอุดรธานี มีความศิวิไลซ์ความโตขึ้นในลำดับขั้นสูง และอาจถ่ายทอดความเจริญเติบโตนี้ไปสู่ประเทศจีนก็อาจเป็นได้ โดยเท่านั้นดุจยิ่งเครื่องถ้วยชามสีลายเส้นที่บ้านเชียงนั้นคาดคะเนว่าอาจเป็นเครื่องเคลือบสีลายเส้นที่เก่ามุทธาของโลก เหม็นยางอุดร หลังจากยุคความพัฒนาที่บ้านเชียงแล้ว ตำแหน่งที่ตั้งที่เป็นจังหวัดอุดรธานีก็ยังคงเป็นที่อยู่เข้าอยู่ของบุคคลสืบต่อมาอีกจนกระทั่งสมัยวิชาประวัติศาสตร์ของเมืองไทย นับตั้งแต่สมัยทวารวดีเหม็นยางอุดร (พ.ศ. 1200-1600) สมัยจังหวัดลพบุรี (พ.ศ. 1200-1800) และสมัยกรุงสุโขทัย (พ.ศ. 1800-2000) จากหลักฐานที่พบคือใบเสมาสมัยทวารวดีจังหวัดลพบุรี และภาพจดปูนบนผนังโบสถ์ที่ปรักหักพังเขตทิวเขาภูพาน ใกล้วัดรอยเท้าต้นบัวบก อำเภอบ้านผือ แต่ดังนี้ยังไม่กำเนิดหลักฐานชื่อจังหวัดอุดรธานีเกิดในเรื่องเก่าแก่แต่วิธีใด ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเหม็นยางอุดร พื้นที่ที่เป็นบุรีจังหวัดอุดรธานีอุบัติในเหตุการณ์ในอดีตครั้นเมื่อราวปีจอ พ.ศ. 2117 พระเจ้ากรุงหงสาวดีได้ทรงวิธานทัพไทยให้ไปช่วยตีกรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทน์) โดยให้สมเด็จพระมหาธรรมราชากับสมเด็จพระนเรศวรกัณฑ์มหาราชยกทัพไปช่วยรบ แต่ตราบใดพยุหะไทยมาถึงเมืองหนองบัวลำภูซึ่งเป็นเหม็นยางอุดรเมืองหน้าด่านของมณฑลเวียงจันทน์ สมเด็จพระพระราชากัณฑ์มหาราชประชวรด้วยไข้ไข้ทรพิษจึงยกทัพกลับไม่ต้องรบพุ่งกับเวียงจันทน์ และที่นครหนองบัวลำภูนี่เองคาดการณ์ว่าเคยเป็นมณฑลที่มีความเจริญมาตั้งแต่สมัยขอมแตกฉานอำนาจ ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีนั้น ธานีจังหวัดอุดรธานีได้สัมพันธ์กับการศึกศึกสงคราม กราบทูลคือในระหว่างปี พ.ศ. 2369-2371 ได้เกิดกบฏเจ้าอนุพงศ์ยกทัพเข้ามายึดพาราจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีผู้บังคับบัญชาคือ คุณหญิงโม (ท้าวสุรนารี) พยุหะเจ้าอนุวงศ์ได้ถอนทัพกลับมาตั้งรับที่มณฑลหนองบัวลำภู และได้ต่อต้านกับพยุหะไทยและชาวพาราเหม็นยางอุดรหนองบัวลำภูจนทัพเจ้าอนุพงศ์แตกพ่ายไป จนกว่าในปลายรัชสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ราวปี พ.ศ. 2411 ได้เกิดความจับต้นชนปลายไม่ถูกขึ้นในมณฑลจังหวัดอุดรธานี เนื่องมาจากพวกฮ่อซึ่งกองทัพไทยได้ยกขึ้นไปปราบปรามจนสงบได้ชั่วครู่ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ท่านเจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหมื่นแจ่มแจ้งศิลปาคม ในปี พ.ศ. 2428 รัชสมัยเท้าเหม็นยางอุดรสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พวกฮ่อได้รวมตัวก่อหวอดร้ายกำเริบเสิบสานขึ้นอีกในมณฑลจังหวัดอุดรธานีและฝั่งซ้ายลำน้ำโขง และมีทีท่าจะร้ายแรง บาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้า ให้พระเป็นเจ้าบรมวงศ์เธอ ท่านเจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหมื่นแจ่มแจ้งศิลปาคม เป็นขุนศึกใหญ่ฝ่ายใต้ และเจ้าหมื่นไวยวรนาถเป็นแม่ทัพใหญ่ฝ่ายทิศเหนือ ไปทำการปราบปรามพวกฮ่อ ในเวลานั้นมณฑลอุดรธานีก็ยังไม่ปรากฏชื่อ เท่าแต่มีขึ้นชื่อ "บ้านหมากแข้ง" หรือ "บ้านเดื่อหมากแข้ง" ขึ้นตรงต่อประเทศจังหวัดหนองคายขึ้นการปกครองกับมณฑลจังหวัดอุดรธานี และกรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคมขุนพลใหญ่ฝ่ายใต้ได้เดินทัพผ่านบ้านหมากแข้งไปทำการปราบปรามพวกฮ่อจนสงบ ภายหลังการปราบปรามฮ่อสงบแล้วเหม็นยางอุดร ไทยมีกรณีทุ่มเถียงกับประเทศฝรั่งเศส เกี่ยวพันจากลูกฝรั่งเศลงกลาว เขมร และญวนเป็นเมืองขึ้น เอื้อนว่า "กรณีทุ่มเถียง ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436)" ด้วยพระปัญญาสามารถญาณของบาท 1สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงยอมเสียสละส่วนน้อยเหตุด้วยรักษาพยาบาลประเทศไว้ จึงทรงสละดินแดนฝั่งซ้ายห้วงน้ำโขงให้แก่ประเทศฝรั่งเศส และตามสนธิสัญญาที่ทำขึ้นระหว่าง 2 ประเทศ มีเงื่อนไขห้ามประเทศสยามตั้งกองทหารและป้อมกำแพงอยู่ในรัศมี 25 กิโลของฝั่งห้วงน้ำโขง ดังนั้น คณะทหารไทยที่ตั้งเหม็นยางอุดรเป็นนิตย์อยู่ที่ภาราจังหวัดหนองคาย อันเป็นภาราศูนย์กลางกลางของหัวมณฑลหรือมณฑลอุดรธานี ซึ่งมีกรมหมื่นแจ่มแจ้งศิลปาคมเป็นบริวารใหญ่สิ้นสุดราชการ จำต้องอพยพเขยิบย้ายลึกเข้ามาจนถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งชื่อบ้านเดื่อหมากแข้ง (ซึ่งเป็นที่ตั้งบุรีอุดรธานีล่าสุด) ***งจากฝั่งสายน้ำโขงกว่า 50 กม. เมื่อทรงสังเกตเห็นว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีจังหวัดชัยภูมิควรสม ด้วยเหตุว่ามีที่อยู่น้ำดี เช่น หนองนาโซเดียมคลอไรด์ (หนองชัดปัจจุบัน) และหนองน้ำอีกหลายแห่งรวมทั้งห้วยหมากแข้งซึ่งเป็นลำห้วยน้ำใสไหลเย็นเหม็นยางอุดร กรมหมื่นเข้าใจศิลปาคมทรงบงการให้ตั้งศูนย์มณฑลจังหวัดอุดรธานี และตั้งกองทหารขึ้น ณ หมู่บ้านเดื่อหมากแข้ง จึงพอเห็นได้ว่าประเทศจังหวัดอุดรธานีได้เกิดขึ้นโดยโดยบังเอิญเพราะสาเหตุทางด้านความคงที่และการพาราระหว่างเมือง อีกทั้งสาเหตุทางการค้า การคมนาคมในอดีต อย่างไรก็ตามคำว่า "อุดร" มากำเนิดในชื่อนครขณะประมาณปี พ.ศ. 2450 (พิธีตั้งพาราอุดรธานี 1 เมษายน ร.ศ. 127 พ.ศ. 2450 โดยออกญาศรีสุริยราช วรานุวัตร "ต้นโพ เนติโพธิ์") ตีนสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีแนวทางพระบรมราชโองการให้จัดตั้งประเทศจังหวัดอุดรธานีขึ้นที่บ้านหมากแข้ง เป็นแกนกลางกลางของมณฑลอุดร ทั่วถึง ธานี จังหวัดอุดรธานี ขอนแก่น จังหวัดหนองคาย เลย หนองบัวลำภู บึงกาฬ สกลนคร นครพนม จังหวัดมุกดาหารในสมัยนั้น หลังการแปลงการคุ้มครองจากรูปแบบสมบูรณาญาสิทธิ์ราชมาเป็นรูปแบบระบบประชาธิปไตย ครั้นวันที่ 21 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2475 แล้วได้มีการสังคายนาท่าทางการเหม็นยางอุดรบริหารร.ราชอาณาจักร งดการบริหารในระบบมณฑลในส่วนภูมิภาคยังคงเหลือแต่จ.และอำเภอเท่านั้นมณฑลอุดรจึงถูกยุบเลิกไปเกินปางเมือง "อุดรธานี" อย่างเดียว แบบไรก็ตามจังหวัดอุดรธานียังคงมีคณะงานราชการด้านการดำเนินงานของกระทรวงต่าง ๆ ที่จัดตั้งในส่วนเขตที่แสดงโครงงานของศูนย์กลางการคุ้มครองในพท.อิสานตอนบน เช่น ที่อยู่อาศัยปฏิบัติงานการทะเบียนราษ ภาค 4 คลังเขต 4 สรรพสามิตเขต 4 ศาล ตำรวจภูธรเขต 4 เป็นต้น ที่ท่องเดินทางทางเทพนิรมิต[แก้] สวนธารณะหนองตระหนัก สวนหลวงหนองตระหนัก อ.พาราอุดรธานี ภูฝอยลม อำเภอหนองแสงเหม็นยางอุดร ทะเลบัวแดง,สวนธรรมชาติ(สวนลิง),วัดถ้ำผาสรวงสวรรค์-ลานหินตั้ง-จุดชมวิวผาตากซ่ง-สะพานหิน-ลานหินงาม3จังหวัดข้างในวนอุทยานพนมสวนกวาง ตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี ทำนบห้วยหลวง อำเภอประเทศจังหวัดอุดรธานี สวนกล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์ อ.มณฑลจังหวัดอุดรธานี อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม,ภูหมอกบ่วาย,น้ำตกห้วยป่าชี,น้ำตกห้วยอัอ,น้ำตกตาลโตน,น้ำตกเขาเต่า,น้ำตกยูงทอง,น้ำตกตาดน้อย,น้ำตกชีโป,น้ำตกกลบเลา,น้ำตกฟ้าห้วน,น้ำตกคำพม่า อ.นายูง อ่างเก็บน้ำพาน อ.สร้างคอมเหม็นยางอุดร สวนเหตุการณ์ในอดีตภูบาท 1,น้ำตกตาดธารายนต์(ต.คำด้วง),อ่างเก็บน้ำห้วยทรายแก้ว อ.บ้านผือ คำชะโนด อ.บ้านดุงเหม็นยางอุดร ถ้ำสุมณฑา,ภูผาหัก,น้ำตกสวรรค์ทอง,น้ำตกผาทอง(คณะคุ้มครองสวนแห่งชาติภูผาเหล็ก อ.วังสามหมอ) น้ำตกธารงาม,น้ำตกคอยนาง,น้ำตกตาดมะค่า,น้ำตกวังตาดแพ,น้ำตกถ้ำรู,น้ำตกตาดโตน,น้ำตกวังขอนแดง,น้ำตกดังบาล อ.หนองแสง น้ำตกชะโนด,น้ำตกสามเทพ,ถ้ำผาแซง,อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทรงตอนล่าง อำเภอน้ำโสม วนอุทยานวังสามหมอ-แก่งวังใหญ่,เขื่อนกั้นน้ำลำพันชาด อำเภอวังสามหมอ น้ำตกนางริน,น้ำตกผาอินแปลง,ถ้ำผาอินแปลง อ.โนนสะอาดเหม็นยางอุดร วนอุทยานภูเขาสวนกวาง,อ่างเก็บน้ำลำห้วยทราย,บึงผุด,ถ้ำพระ,ถ้ำจ้อง อ.โนนสะอาด วนอุทยานภูพระบาทต้นบัวบก/น้ำตกตาดน้อย,น้ำตกตาดเม็ก,อ่างเก็บน้ำหัวยทราย(หว่างเขาขาด) อำเภอบ้านผือ สวนแห่งชาติภูผายา,น้ำตกวังขนุน,ถ้ำราชสีห์ อำเภอกุดจับ อ่างเก็บน้ำห้วยตาดข่า,อ่างเก็บคำพูดหมากคุณ,ภูลาดช่อฟ้า,น้ำตกห้วยหลีผี,น้ำตกหินตั้ง,น้ำตกตาดโตน(บ้านผาราชสีห์) อำเภอหนองวัวซอ อ่างเก็บน้ำถ้ำกกดู่/ถ้ำกกดู่(กลุ่มรักษาอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำที่ภก.4อำเภอหนองแสงและที่ภก.5ถ้ำกกดู่ อ.หนองวัวซอ) ถ้ำงูซวง,น้ำตก2ชั้น อ.หนองวัวซอเหม็นยางอุดร โฮมสเตย์หมู่บ้านคีรีวงกต-ทะเลหมอก-น้ำตกห้วยช้างพลาย,น้ำตกห้วยพาง,น้ำตกตาดโตน อ.นายูง ขี้เทือกเขาภูผาแดง(น้ำตกซำหินหงษ์,น้ำตกซำม่วง,ผาจันได,ผาแฟน,รอยพระพุทธบาทผาแดง,ลานหินแตก-หลุมสมบัติ,อ่างเก็บน้ำร่องป่าม่วย)อ.บ้านผือ แก่งหินฮอมน้ำตก,แก่งมนน้อย อำเภอวังสามหมอ แหล่งท่องท่องเที่ยวทางเหตุการณ์ในอดีตและโบราณคดี[แก้] อู่มรดกโลกบ้านเชียงเหม็นยางอุดร ศาลหลักเมืองบุรีจังหวัดอุดรธานี อนุสาวรีย์กรมหลวงชัดศิลปาคม อ.เมืองจังหวัดอุดรธานี ที่อยู่มรดกโลกบ้านเชียง อำเภอหนองหาน รอยเท้าหลังเต่า อ.หนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดพระพุทธบาทบัวบาน อำเภอบ้านผือ วัดพระพุทธบาทบัวบก อ.บ้านผือ วัดป่าภูก้อน อ.นายูง ศาลหลักมณฑลจ.อุดรธานี ศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานี อ.นคร วัดนิ้วกลางวาส อ.พาราจังหวัดอุดรธานี คำชะโนด/ศาลเจ้าปู่ศรีสุทโธ,อุตสาหกรรมเกลือเกลือสินเธาว์ อ.บ้านดุง วัดพระแท่นบ้านแดง (หลวงปู่พิบูลย์ )อ.พิบูลย์รักษา ถ้ำราศีสิงห์ อ.กุดจับ วัดถ้ำสหาย อ.หนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดป่าภูย่าอู่ อ.บ้านผือ วัดนาคาเทวี บ้านนาข่า อ.นคร วัดถ้ำสุมณฑาภาวนา อำเภอวังสามหมอ วัดผาน้ำทิพย์ อำเภอวังสามหมอเหม็นยางอุดร วัดป่าศรีคุณาราม อำเภอกู่แก้วเหม็นยางอุดร วัดป่าภูหินร้อยก้อน อำเภอหนองแสง วัดถ้ำเพียอินทร์ อ.หนองแสง วัดถ้ำเต่า อ.หนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดดอยนางหงษ์ อ.วังสามหมอ วัดป่านาคำน้อย หลวงพ่ออินทร์ถวาย อำเภอนายูง วัดป่าภูกระแต/บรรณพตวนาราม(หลวงปู่บุญนาค อุตตโม ศิษย์หลวงปู่มั่น) อำเภอศรีธาตุ วัดภูทองเทพนิมิตร(หลวงพ่อทันการ) อำเภอหนองแสง วัดเขาช่องชาด อ.หนองวัวซอเหม็นยางอุดร อู่ประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ อ.ภาราอุดรธานี ปรางค์กู่แก้ว อำเภอกู่แก้วเหม็นยางอุดร วัดรอยเท้าบัวขาว(วัดภูบาท)อำเภอหนองวัวซอ วัดเทพสิงหาร(หลวงปู่สิ่งของ ธรรมจาโร)อำเภอนายูง วัดป่าภูทอง(หลวงปู่คูณ สุเมโร)อ.บ้านผือ วัดป่านาคูณ(หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ)อำเภอบ้านผือ วัดภูหินดัง(หลวงพ่อมหาค้ำ ฉินนาลโย)อ.บ้านผือ วัดภูสังโฆ/วัดภูสังโฆญาณวิสุทธิโสภณ(หลวงพ่อวันชัย วิจิตโต ผู้เจริญรอยตามเอกหลวงตามหาบัว)อ.หนองวัวซอ ที่อยู่ท่องตะลอนศิลปประเพณีนิยมระเบียบแบบแผนและกิจกรรม[แก้] งานสังเวยกรมหลวงชัด อ.มณฑล ณ บริเวณอนุสาวรีย์กรมหลวงฯ ทุกวันที่ 18 มกราคม ของทุกปีเหม็นยางอุดร งานสักการะเสาหลักประเทศ มกราคม ของทุกปี งานบวงสรวงศาลเทพารักษา มกราคม ของทุกปี งานนมัสการพระพุทธบาทต้นบัวบก อ.บ้านผือ จัดเขตวัดพระพุทธบากบัวบก ในวันขึ้น 13–15 ค่ำ พระจันทร์ 3 ของทุกปี งานถนนเครื่องกิน วันสงกรานต์ภาราอุดรธานี อ.มณฑลจังหวัดอุดรธานี จัดในช่วงวันวันสงกรานต์ของทุกปี ระหว่างวันที่ 10–16 เมษายนของทุกปี แถวสวนสาธารณะหนองตระหนัก และถนนเทศาเหม็นยางอุดร งานเยี่ยงอย่างบุญบั้งไฟล้าน บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จัดขึ้นวันที่ 15 ค่ำ พระจันทร์ 6 งานบุญดอกไม้ไฟกือ(พลุ10ล้าน)ชื่องาน ดูศิลปะถิ่นภูไทเอ้พลุใหญ่วังสามหมอ อ.วังสามหมอ จัดละแวกสวนทั่วไปหนองแวงโคก ในวันที่20-25 พฤษภาคมของทุกปี งานยกขึ้นอำเภอวังสามหมอ ฮีตฮอยศิลปะถิ่นภูไทตำนานความรักท้าวเฮ้ากับนางคำบาง จัดเขตลานภาระหน้าที่บริหารอ.วังสามหมอ จัดขึ้นวันที่ 8 มกราคม ของทุกปี งานรีตแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน อ.กุมภวาปี ช่วงออกวสันต์ของทุกปี งานเทศกาลโคมลม อ.พิบูลย์รักษา ในช่วงดวงเดือนเดือนพฤศจิกายนของทุกปี งานมหกรรมโฮมพาแลง แดนผ้าหมี่ขิดจ.อุดรธานี อ.ประเทศจังหวัดอุดรธานี จัดระหว่างวันที่ 1–15 เดือนธันวาคมของทุกปี งานฉลองเจ้าปู่ เจ้าย่า อำเภอพาราอุดรธานี จัดทุกวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี งานรำสังเวยเจ้าปู่ศรีสุทโธ วันขึ้นปีใหม่ ศาลหลักเมืองอ.บ้านดุง จัดระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม – 2 มกราคมของทุกปี งานประเพณีบุญดอกไม้ไฟคำชะโนด คำชะโนด อ.บ้านดุง บ้านไทพวน ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหานเหม็นยางอุดร ที่ออกตัวผ้าพื้นพารา บ้านนอกข่า ตำบลนาข่า อ.เมืองจังหวัดอุดรธานี งานทุ่งศรีเมือง งานกาชาด จังหวัดอุดรธานี ณ สนามทุ่งศรีภารา จัดระหว่างวันที่ 1–15 ธันวาคมของทุกปี เส้นทางเกี่ยวโยงการท่องเที่ยวกับธานีใกล้เคียงข้าง[แก้] อุดรธานี-หนองบัวลำภู-เลยวัดป่าบ้านตาด-วัดถ้ำกลองเพล-อนุสาวรีย์สมเด็จพระกษัตริย์-ถ้ำเอราวัณ-ภูกระดึง หรือภูหลวง-ภูเรือ-แก่งคู้ อุดรธานี-หาดโขงแก่งโขงอุทยานเหตุการณ์ในอดีตภูบาทา-วัดป่าภูก้อน-วัดป่าบ้านเพิ่มให้-หาดตำรา-แก่งขดงอ-น้ำตกตาดหมอก-น้ำตกธารทอง จังหวัดอุดรธานี-หนองคายวัดพระธาตุบังพวน-วัดพระธาตุองค์ตื้อ-เวียงคุก-ตะพานไมตรีจิตร-ท่าไป-ศาลาแก้วกู่ จังหวัดอุดรธานี-หนองบัวลำภู-ขอนแก่นวัดถ้ำกลองเพล-อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ-ฝายอุบลรัตน์-วัดรอยพระบาทภูพานคำ-วัดพระธาตุขามแก่น-น้ำตกธารงาม อุดรธานี-สกลนครบ่อรังสรรค์เหวย-บ้านเชียง-วัดป่าอุดมสมพร-วัดถ้ำขาม-หนองหาน-วัดพระธาตุเชิงชุม-วัดป่าสุทธาวาส-พระพระราชวังภูพานราชนิเวศ-น้ำตกปรีชาสุขสันต์-วัดถ้ำสุมณฑา-ฝายน้ำอูน จังหวัดอุดรธานี-กาฬสินธุ์วัดป่าบ้านตาด-วัดมหาธาตุสถูปดอนแก้ว-วัดป่าแมว-วนอุทยานวังสามหมอ-ฝายลำพันชาด-วนอุทยานภูพระ-ทำนบลำปาว-สวนสะออน-ไดโนเสาสหัสขันธ์-บ้านโพนแพรวาเหม็นยางอุดร สวนส่วนรวม/สวนวิชาพฤกษศาสตร์[แก้] 1. สวนหลวงหนองกระจ่างศิลปาคม ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ มีมาตั้งแต่ก่อนตั้งประเทศอุดรธานี เดิมกู่เรียกว่า หนองนาเกลือสมุทร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของตัว มณฑลเพื่อให้เป็นเกียรติประวัติแก่พลตรีพระผู้เป็นเจ้าบรมวงศ์เธอ ท่านเจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ผู้ทรงก่อตั้งประเทศอุดรธานี ในปี พ.ศ. 2530 เทศบาลมณฑลอุดรธานีได้ทำปรับปรุงหนองประจักษ์ขึ้นใหม่ สำหรับถวายเป็นราชสักการะแด่ตีนสมเด็จพระเป็นเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเติบใหญ่พระชนมพิรุณครบ 5 รอบ โดยเขตตัวเกาะกลางน้ำได้จัดทำสวนกระหย่อม ปลูกไม้ผกาปลำดับชั้นหลายชนิดสวยมาก ทำสะพานเชื่อมระหว่างเกาะ มีธารายนต์ หอนาฬิกา และสวนเด็กเล่น แต่ละวันจะมีประชาชนไปพักผ่อนและออกเขี้ยวเล็บกายเป็นส่วนแบ่งมาก ทางด้านทิศอาทิตย์ตกเบี่ยงเหนือจะมีพระที่พักหนองกระจ่างซึ่งเคยเป็นที่กดของเท้าสมเด็จพระผู้เป็นเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน เหม็นยางอุดร 2. สวนส่วนรวมหนองสิม เป็นสวนธารณะในย่านชุมชนที่จะให้บริการแก่ราษฎรเพราะเป็นสถานที่ใช้ในการออกพลังกาย พักผ่อน ซึ้งในได้มีการจัดพื้นที่เพราะด้วยทำกิจกรรมต่าง ๆ เหม็นยางอุดร 3. สวนสาธารณะหนองบัว เป็นสวนส่วนรวมเพราะด้วยใช้ออกอำนาจกายจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ชาวเมืองในทำเลที่ตั้งได้เป็นสถานที่พบปะพูดคุยกัน สวนธารณะหนองบัวตั้วอยู่ภายในเขตอ.นครอุดรธานี ด้านในจัดเป็นสวนหย่อมปลูกพฤกษาแต่งไว้ทำนองเป็นระเบียบ อีกทั้งยังมีการจัดแสดงธารายนต์ให้ได้ชมกันอีกด้วย และรอบสวนสาธารณะสระบัวยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์์ประจำจังหวัดจังหวัดอุดรธานีตั้งอยู่ด้วย นั่นก็คือ ศาลเจ้าปู่ย่า จ.จังหวัดอุดรธานี 4.สวนวิชาพฤกษศาสตร์ สวนรวมพรรณไม้ป่า60พิรุณมหาราชินี ภาคดวงอาทิตย์ออกเฉลียงทิศเหนือ สวน[แก้] อุดรธานีเป็นธานีที่มีทรัพยากรธรรมชาติทั้งภูและป่าไม้ที่อุดมปราศจากข้อเสีย เป็น1ใน5จังหวัด(นครราชสีมา-ห้วงน้ำมูล-ลำมูลบน-ลำตะคอง,ชัยภูมิ-แม่น้ำชี-ลำธารพรหม-สายน้ำเชิญ,เลย-แควเลย-แม่น้ำพอง-สายน้ำเหือง,อุดรธานี-ลำน้ำการรบพุ่ง-ลำน้ำปาว-ลำธารห้วยหลวง,จังหวัดสกลนคร-ห้วงน้ำการสู้รบ-ลำธารายนต์ง-สายธารก่ำ) ที่เป็นถิ่นต้นน้ำธารที่ประธานของภาคดวงอาทิตย์ออกย้วยทิศอุดร มีอุทยาน/วนอุทยาน/เขตห้ามล่าสัตว์ป่าที่เด่นดังนี้เหม็นยางอุดร สวนแห่งชาตินายูง-น้ำโสม ที่กระทำการอุทยานฯตั้งอยู่ที่บ้านสว่าง ตำบลนายูง อ.นายูง จังหวัดจังหวัดอุดรธานี(จังหวัดอุดรธานี-เลย-หนองคาย) อุทยานธารงาม-ภูฝอยลม ที่กระทำการแผนท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ภูฝอยลมตั้งอยู่ที่อำเภอหนองแสง(กรมอุทยานแห่งชาติสิ่งมีชีวิตป่าและชนิดพืชเตรียมการข่าวสารเป็นสวนแห่งชาติภูฝอยลม) อุทยานแห่งชาติภูผายา ที่กระทำการอุทยานฯตั้งอยู่ที่ภูหินจอมธาตุบ้านห้วยยางคำ ตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ เมืองจังหวัดอุดรธานี (ผนวกรวม วนอุทยานภูผาแดง อ.บ้านผือ จังหวัดอุดรธานี,วนอุทยานภูหินจอมธาตุ อ.กุดจับ อุดรธานี,ภูผาเวียง-ภูแปลก-ภูผากูก-ภูผายา หนองบัวลำภู) อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ(หนองบัวลำภู,จังหวัดอุดรธานี,ขอนแก่น) ที่ทำการสวนฯตั้งอยู่ที่บ้านท่าศิลา ตำบลบ้านค้อ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู มีหน่วยรักษาสวนแห่งชาติภูเก้าภูพานคำที่ภก.4และภก.5ตั้งอยู่ที่จังหวัดอุดรธานี สวนแห่งชาติภูผาเหล็ก(จังหวัดสกลนคร,อุดรธานี,กาฬสินธุ์) ที่กระทำการอุทยานฯตั้งอยู่ที่บ้านท่าวัด ตำบลปทุมวาปี อ.ส่องดาว จ.จังหวัดสกลนคร มีหน่วยป้องกันสวนฯตั้งอยู่ที่ภูผาหักอำเภอวังสามหมอธานีอุดรธานี วนอุทยานวังสามหมอ ที่กระทำการวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลหนองกุ้งทับม้า อำเภอวังสามหมอ บุรีอุดรธานี วนอุทยานเขาสวนกวาง ที่ทำวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด ธานีอุดรธานี วนอุทยานน้ำตกคอยนาง ที่กระทำการวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลหนองแสง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี วนอุทยานภูบาทบัวบก ที่ทำการวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลพาราพาน อำเภอบ้านผือ ธานีอุดรธธานี เขตห้ามล่าปราณีป่าหนองหัวคู ที่ทำการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าฯตั้งอยู่ที่อ.ประเทศ ธานีจังหวัดอุดรธานี เขตห้ามล่าคนป่าหนองหานกุมภวาปี ที่กระทำเขตห้ามล่าผู้มีชีวิตป่าฯตั้งอยู่ที่อำเภอกุมภวาปี เมืองอุดรธานี เขตห้ามล่าสิ่งมีชีวิตป่าลำปาว ที่กระทำการเขตห้ามล่าผู้มีชีวิตป่าฯตั้งอยู่ที่บริเวณแหลมโนนลอยฟ้า ตำบลโนนบุรี อ.สหัสขันธ์ เมืองกาฬสินธุ์(โดยตลอดพท.อำเภอสหัสขันธ์,ท่าคันโท,หนองกุงศรี ธานีกาฬสินธุ์และทำเลที่ตั้งอ.ศรีธาตุ,วังสามหมอ เมืองจังหวัดอุดรธานี) แหล่งท่องเดินทางล่องแพที่ยิ่งใหญ่[แก้] ล่องแพอ่างน้ำพาน อำเภอสร้างคอม(ปิดท่องเดินทางเดือนมิถุนายน-เดือนกรกฎาคมทุกปีเหตุด้วยปรับปรุงระบบนิเวศน์) ล่องแพอ่างเก็บน้ำห้วยตาดข่า อ.หนองวัวซอ ล่องแพหนองปะโค อำเภอกุมภวาปี ล่องแพคันนาลำพันชาด/วังใหญ่ อำเภอวังสามหมอ ล่องแพเขื่อนห้วยหลวง อ.มณฑลจังหวัดอุดรธานี สถานที่เด่นทางตำนาน/พิพิธภัณฑ์[แก้] อุทยานประวัติศาสตร์ภูบาท 1 ที่กระทำการอุทยานฯตั้งอยู่ที่ภูบาทาอ.บ้านผือ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง อำเภอหนองหาน พิพิธภัณฑ์มณฑลจังหวัดอุดรธานี อ.พารา พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทพวนบ้านเชียง อ.หนองหาน พิพิธภัณฑสถาน/สถูปเจดีย์หลวงปู่จรัส โอภาโส วัดป่าศรีอุดมรัตนาราม อำเภอโนนสะอาด พิพิธภัณฑ์/เจดีย์หลวงพ่อทูล ขิปุปปญโญ วัดป่าบ้านค้อ อำเภอบ้านผือ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงปู่ถิร ฐิตธมโม วัดป่าบ้านจิก/ทิพยรัฐนิมิตร อ.มณฑลอุดรธานี พิพิธภัณฑ์/สถูปหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโณ วัดป่าบ้านตาด อำเภอมณฑลจังหวัดอุดรธานี พิพิธภัณฑสถาน/เจดีย์หลวงปู่จันทร์ศรี จนททีโป วัดโพธิสมภรณ์ อ.นครอุดรธานี พิพิธภัณฑสถาน/เจดีย์หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ วัดป่านิโครธาราม อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/เจดีย์หลวงพ่อคำพอง ติสุโส วัดถ้ำกกดู่ อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/สถูปหลวงปู่บัว สิริปุณโณ วัดป่าหนองแซง อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/สถูปหลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร วัดป่าประชารวมพลคืบหน้าราม อ.นครอุดรธานี พิพิธภัณฑสถาน/สถูปเจดีย์หลวงปู่มี ปมุตโต วัดดอยเทพนิมิตร/ถ้ำเกีย อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปเจดีย์หลวงปู่พรหม จิรปุญโญ วัดประอำนาจอันชอบธรรมธรรม อำเภอบ้านดุง พิพิธภัณฑสถาน/เจดีย์หลวงปู่อุ่น ชาคโร วัดดอยบันไดสุคติ อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/เจดีย์หลวงพ่อคำแพง อัตตสันโต วัดป่าบุญญานุสรณ์ อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปเจดีย์หลวงปู่ลี กุสลธโร วัดภูผาแดง/วัดป่าเกษรศีลคุณงามความดีสถูปเจดีย์ อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/เจดีย์หลวงปู่บุญเดือน กมโล วัดป่าสันติกาวาส อำเภอไชยวาน แหล่งเล่าเรียนและท่องสัญจรเชิงตำนานโฮจิมินห์ บ้านหนองฮาง ตำบลเชียงพิณ อ.มณฑลอุดรธานี

แสดงความคิดเห็น

ประกาศอัพเดท

ป้ายอะคริลิคใสพับติดตัวอักษรสติกเกอร์ สามารถสั่งทำได้ตามแบบ ตามขนาดที่ต้องการ

(โพสต์ประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - อุตสาหกรรม เครื่องจักรเครื่องจักร 18 ม.ค. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 0 ครั้ง

ปรึกษาคดี ปรึกษากฎหมาย ปรึกษาทนาย หาทนาย จ้างทนาย ว่าความ ฟ้องคดีแพ่ง คดีอาญา คดีครอบครัว คดีแรงงาน คดีผู้บริโภค คดีละเมิด ติดตามหนี้ สืบทรัพย์ บังคับคดี ร่างสัญญา ร่างพินัยกรรม โดยทนายชัยยะ

(โพสต์ประกาศฟรี นนทบุรี) - ธุรกิจ งานสำนักบัญชี กฎหมาย 6 ต.ค. 2560

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 704 ครั้ง

จำหน่าย Power Relay ราคาถูก

(โพสต์ประกาศฟรี ปทุมธานี) - อุตสาหกรรม เครื่องจักรอื่นๆ 13 พ.ค. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 124 ครั้ง

ขาย จำหน่าย RTD Pt100 Sensor Class A , Class B ราคาถูก

(โพสต์ประกาศฟรี ปทุมธานี) - อุตสาหกรรม เครื่องจักรอื่นๆ 13 พ.ค. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 171 ครั้ง

ขายTemperature Data Logger

(โพสต์ประกาศฟรี ปทุมธานี) - อุตสาหกรรม เครื่องจักรอื่นๆ 1 ก.ค. 2559

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 418 ครั้ง

จำหน่าย Needle Valve Stainless , Brass ราคาถูก

(โพสต์ประกาศฟรี ปทุมธานี) - อุตสาหกรรม เครื่องจักรอื่นๆ 23 พ.ค. 2559

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 410 ครั้ง

ขาย Solid State Relay Single Phase , Three Phase ราคาถูก

(โพสต์ประกาศฟรี ปทุมธานี) - อุตสาหกรรม เครื่องจักรอื่นๆ 30 ม.ค. 2560

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 490 ครั้ง

ขาย Temp Controller RKC PID and ON OFF Controller ราคาถูก

(โพสต์ประกาศฟรี ปทุมธานี) - อุตสาหกรรม เครื่องจักรอื่นๆ 21 เม.ย. 2561

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 313 ครั้ง

จำหน่าย สาย Thermocouple Extension wire ราคาถูก

(โพสต์ประกาศฟรี ปทุมธานี) - อุตสาหกรรม เครื่องจักรอื่นๆ 6 ส.ค. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 275 ครั้ง

ขาย Floatless Level Switch Controller ราคาถูก

(โพสต์ประกาศฟรี ปทุมธานี) - อุตสาหกรรม เครื่องจักรอื่นๆ 24 พ.ค. 2561

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 304 ครั้ง

ติด SeoTextlink 300 เว็บ ที่นี่!

ราคา ไม่ระบุ

  • ผู้ลงประกาศ : อุดรธานี
  • ความต้องการ : แนะนำ
  • สภาพสินค้า : ไม่ระบุ
  • วันที่ลงประกาศ : 21 มิ.ย. 2560
  • อัพเดทล่าสุด : 21 มิ.ย. 2560 03:13:23 น.
  • ที่อยู่ : สถานที่ท่องเที่ยว
  • จังหวัด : โพสต์ประกาศฟรี อุดรธานี
  • เบอร์โทรศัพท์ : 023432423432
  • Email : udonthani@gmail.com

ติดต่อเจ้าหน้าที่ด่วน